Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
Điện thoại di động: 0965934485
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hải Chiều
Họ và tên Nguyễn Hải Chiều
Ngày tháng năm sinh 23/01/1984
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu phó
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ Đại Học
Điện thoại 0919433984
Email haichieuht@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách