Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
Điện thoại di động: 0965934485
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   01233601982
  • Email:
   nguyenthithanh10482@gmail.com
 • Nguyễn Hải Chiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0919433984
  • Email:
   haichieuht@gmail.com