Trường Mầm non Hưng Thịnh có 8 lớp học, các lớp học đều có công trình vệ sinh khép kín, đảm bảo diện tích theo điều lệ trường mầm non. Khối phòng chức năng gồm