Hưởng ứng hội thi: Ngôi trường Xanh, sạch, đẹp, thân thiện và tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ. Trường Mầm non Hưng Thịnh đã không ngừng đổi mới, cải tạo khuân viên phù hợp với điều kiện của nhà trường nhằm thu hút trẻ đến trường.

Nhãn
               Làm hòn non bộ